قوانین و مقررات

این شرایط با هدف تفهیم و تعیین جزئیات استفاده از خدمات اپلیکیشن بگوبم تنظیم شده است و استفاده از این اپلیکیشن به‌ معنای موافقت شما با تمامی موارد مندرج در این متن است.

  • سامانه‌ی مشاوره آنلاین بگوبم صرفا پل ارتباطی میان متخصص راهنما و کاربر بوده و امکان برقراری ارتباط را فراهم می‌کند.
  • جهت حفظ حریم مراجعه کننده، هیچ یک از محتواهای تصویری و صوتی رد و بدل ‌شده میان متخصص راهنما و کاربر حتی بدون هویت در مجموعه ضبط نمی شود.
  • چنانچه مشکل جدی و اورژانسی (مانند رفتارهای آسیب رسان و پرخطر) وجود دارد که نیازمند مداخله درمانی فوری و حضوری می باشد، اپلیکشن بگوبم نمی‌تواند پاسخگوی مشکل شما باشد و در این موارد بایستی به مراکز اورژانس مراجعه گردد.
  •  ارتباط صرفا به منظور ارائه کمک های حرفه ای و تخصصی از طریق این اپلیکیشن است و با تعیین وقت بوده و خارج از این فرایند، مشاورین امکان خدمت رسانی تلفنی یا حضوری ندارند بجز مواردی که ممکن است بنا به تشخیص مشاور ، مداخلات حضوری توصیه گردد.
  • کاربر موظف است در هر یک از تماس‌هایی که ازطریق اپلیکیشن بگوبم با متخصصین راهنمای این سامانه برقرار می‌کند، تمامی قوانین جمهوری اسلامی ایران را مراعات و مشخصاً از ارتکاب هر گونه جرم، ازقبیل دروغ، تهدید، اهانت به هریک از متخصصین راهنما و به کار بردن الفاظ رکیک و ناشایست خودداری کند؛ چنانچه در هر زمان تخطی مشاوره‌گیرنده از هر یک از قوانین اثبات شود، دسترسی او به بگوبم و همچنین هر یک از برنامه‌ها و تارنماهایی که به‌هر نحوی به بگوبم مربوط می‌شود فوراً قطع خواهد شد.
  • هر زمان که کاربر با هر یک از این موارد موافقت نداشته باشد، می‌تواند به استفاده از این سامانه خاتمه دهد.